Θέμα 6 Ώριμο παιχνίδι

✔Κοινό σε όλους αυτούς τους τύπους παιχνιδιού

✔Ορίζεται ως η ικανότητα των παιδιών να χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους για να δημιουργούν και να αλλάζουν τους κανόνες, να εστιάζουν στις αφηρημένες ιδιότητες ενός αντικειμένου και όχι στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του.

✔Οι ρόλοι που σχετίζονται με ένα θέμα στο ώριμο παιχνίδι δεν είναι στερεοτυπικοί ή περιορισμένοι.

✔Πλεονεκτήματα: τα παιδιά γνωρίζουν διαφορετικά συμβολικά συστήματα που θα τα εξυπηρετήσουν αργότερα όταν αρχίσουν να κυριαρχούν γράμματα και αριθμοί.

Συμπερασματικές σκέψεις

Αυτοί οι τύποι δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται συνήθως από τα παιδιά, από μόνα τους ή καθοδηγούνται από τους συνομηλίκους τους και οι ενήλικες πρέπει να τους δώσουν χώρο για να το κάνουν, αλλά μπορούν επίσης να τους προωθήσουν. Τα παιδιά μαθαίνουν πώς να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους και το πιο σημαντικό, με τον εαυτό τους, παίζοντας.