Θέμα 5 Παιχνίδια με κανόνες

✔Τα παιδιά λατρεύουν πολύ τα παιχνίδια με κανόνες, που περιλαμβάνουν φυσικά παιχνίδια (κρυφτό, για παράδειγμα), παιχνίδια στον υπολογιστή και επιτραπέζια

✔Οφέλη: αυτά τα παιχνίδια επιτρέπουν την εξέταση, την ενίσχυση και τη βελτίωση των λειτουργιών του εγώ. Μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο των παρορμήσεων, στον έλεγχο της πραγματικότητας, στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ δράσης και αποτελέσματος, στη ρύθμιση της απογοήτευσης και του άγχους. Τα επιτραπέζια παιχνίδια συνδέονται με βελτίβση στην αριθμητική και τις μαθηματικές ικανότητες και τα φυσικά παιχνίδια οδηγούν σε καλύτερη προσαρμογή στην επίσημη εκπαίδευση.