Θέμα 3 Συμβολικό παιχνίδι

✔Ο πρώτος τύπος παιχνιδιού αναφέρεται μόνο στους ανθρώπους

✔Το παιδί εξερευνά ή διερευνά τη σχέση μεταξύ μορφής και περιεχομένου ή μεταξύ μιας επιγραφής και του νοήματός της

✔Το παιδί απορροφά και ανακατασκευάζει την πολιτισμική σημασία των ενεργειών του

✔Οφέλη: ανάπτυξη λεκτικών και μη λεκτικών μέσων επικοινωνίας, το μουσικό παιχνίδι (τύπος συμβολικού παιχνιδιού) σχετίζεται με τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και της υψηλότερης γνωστικής λειτουργίας