Θέμα 3 Ενεργητική ακρόαση και μη λεκτικές δεξιότητες

Επιπλέον, οι πιο γνωστές λεκτικές δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης σχετίζονται με τις ακόλουθες τεχνικές:

  • Η διατύπωση μια εύστοχης και κυρίως ανοιχτού τύπου ερώτησης αναφέρεται στην αναζήτηση 1 ή 2 εκφράσεων ή μεμονωμένων λέξεων από τον ακροατή για να ενθαρρύνει τον ομιλητή να γίνει πιο ξεκάθαρος.
  • Η παράφραση είναι ικανότητα του ακροατή να εκφράζει τα λεγόμενα του ομιλητή με δικά του λόγια.
  • Η διευκρίνιση αναφέρεται στην ικανότητα του ακροατή να κάνει 1 ή 2 εύστοχες διευκρινιστικές ερωτήσεις για να ενθαρρύνει τον ομιλητή να γίνει πιο ξεκάθαρος.
  • Η αντανάκλαση είναι η αναφορά του ακροατή στα λεγόμενα του ομιλητή δείχνοντας ενσυναίσθηση/κατανόηση στα συναισθήματα του.
  • Η επανάληψη είναι η αναδιατύπωση, αναγνώριση, σύνδεση λέξεων και εκφράσεων από τον ακροατή με το βαθύτερο συναισθηματικό νόημα των λεγόμενων του ομιλητή.
  • Η αντίδραση αναφέρεται στην ικανότητα του ακροατή να δώσει τη δική του προοπτική στο ζήτημα του ομιλητή, χωρίς όμως να ασκεί κριτική.