Θέμα 2 Πολιτισμικές διαφορές σε όλο τον κόσμο

Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται οι κοινωνίες, τα πολιτιστικά, πολιτικά και θρησκευτικά τους θεμέλια, διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στον τρόπο που απολαμβάνουν τα παιδιά τον ελεύθερό τους χρόνο. Η φυλή, το φύλο και η κοινωνικο– οικονομική ένταξη είναι σημαντικοί παράγοντες, που μπορούν να εμποδίσουν το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο.

  • Τα κράτη έχουν σημαντικό ρόλο, αναγνωρίζοντας ή όχι, τη σημασία του ελεύθερου χρόνου και του δικαιώματος του παιχνιδιού για όλα τα παιδιά, τόσο στις ανεπτυγμένες, όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες.