Θέμα 2 Παιχνίδι με αντικείμενα

✔Συνδέεται με την εξερεύνηση του κόσμου

✔Καλός τρόπος βελτίωσης του δεσμού μεταξύ του παιδιού και των γονέων, καθώς το παιδί χρησιμοποιεί χειρονομίες υπόδειξης, δείχνοντας αντικείμενα, βλέμμα και αναπτύσσει συνοδευτικές συναισθηματικές εκφράσεις ως σήματα των προθέσεων του σε ενήλικες (συνεχής κοινή προσοχή)

✔Οφέλη: ανάπτυξη αντιπροσωπευτικών ικανοτήτων, συλλογιστική και στρατηγική επίλυσης προβλημάτων και σημαντικών δεξιοτήτων που εμπλέκονται στα Μαθηματικά, χωρικές και γλωσσικές έννοιες