Θέμα 2 Θεωρητική ανασκόπηση του όρου ενεργητική ακρόαση

Η ενεργητική ακρόαση αποτελεί μια δεξιότητα επικοινωνίας που στηρίζεται στην ενσυναίσθηση. Ειδικότερα, είναι ένα σύνολο λεκτικών και μη λεκτικών κανόνων, απαραίτητων για την αποτελεσματική διαπροσωπική επικοινωνία (Bodie, Cyr, Pence, Rold & Honeycutt, 2012; Gordon, 1975; Rogers, 1951; Rogers & Welch, 2009).

Στόχος της ενεργητικής ακρόασης είναι ο ακροατής να δείξει ενδιαφέρον και κατανόηση στις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα του ομιλητή, να αναπτύξει ενσυναίσθηση για τα συναισθήματα και τη στάση του, και να βοηθήσει τον ομιλητή να νιώσει ότι γίνεται αντιληπτός χωρίς να κριτικάρεται (Weger et al., 2010).

Η βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας των εκπαιδευτικών και των γονέων αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική μαθησιακή πορεία των παιδιών-μαθητών τους και την ουσιαστική επικοινωνία μαζί του (Rogers & Welch, 2009). Επιπλέον, οι δεξιότητες της ενεργητικής ακρόασης μπορούν να βοηθήσουν τόσο τους γονείς όσο και τους εκπαιδευτικούς να οικοδομήσουν μεταξύ τους μια σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό (Lasky, 2000; McNaughton & Vostal, 2010).

Μερικές από τις πιο γνωστές πρακτικές ενεργητικής ακρόασης περιλαμβάνουν (Mc Naughton & Vostal, 2010):

Α) Ενσυναισθητική κατανόηση/ανταπόκριση

Β) Η διατύπωση σωστών ερωτήσεων

Γ) Παραφράζοντας τα λόγια του ομιλητή με συμπόνοια και κατανόηση

Δ) Συνοψίζοντας τα λόγια του ομιλητή