Θέμα 2 Επίλογος: Νιώθοντας αποδοχή/κατανόηση

Δεδομένου ότι η Ευρώπη αλλάζει/επαναπροσδιορίζει τις ήδη υπάρχουσες/συμβατικές αξίες της σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι η πραγματική έρευνα για την ποιότητα ζωής των παιδιών μόλις αρχίζει. Φαίνεται λοιπόν απαραίτητο τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους γονείς, να μάθουν να ακούν, να συναισθάνονται και να ενεργούν ανάλογα στις απόψεις/ανησυχίες των παιδιών- ανεξάρτητα από το τι δρόμο θα ακολουθήσουν ή ποιες δουλειές θα κάνουν στο μέλλον (Castro et al., 2013; Kourmousi, et al., 2018; McNaughton et al., 2010, Thompson, 2018).