Θέμα 2 Ενεργητική ακρόαση και μη λεκτικές δεξιότητες

Μερικές από τις βασικές δεξιότητες της ενεργητικής ακρόασης αναφέρονται στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων να μπορούν να αναγνωρίζουν συγκεκριμένα στοιχεία της μη λεκτικής επικοινωνίας, που είναι τα ακόλουθα:

  • Οπτική επαφή
  • Εκφράσεις προσώπου
  • Η θέση του σώματος

Οι φτωχές επικοινωνιακές δεξιότητες μπορούν να οδηγήσουν σε πολλές παρεξηγήσεις ειδικά, όταν ο ομιλητής δεν είναι ξεκάθαρος ή όταν ο ακροατής δε δίνει την απαραίτητη σημασία στα λόγια του ομιλητή.