Θέμα 1

Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ζωής για τα παιδιά είναι ένα πολύπλευρο φαινόμενο, προκλητικό και απαιτεί συνέργειες. Σύμφωνα με τη UNICEF (1989) υπάρχουν δύο έννοιες που χαρακτηρίζουν τα παιδιά, η νεανικότητα και η ευπάθεια.

Η Νεανικότητα αναφέρεται στην περίοδο που τα παιδιά είναι στο σχολείο, που αναπτύσσεται η δύναμη και η αυτοπεποίθηση τους με αγάπη και ενθάρρυνση από την οικογένεια τους και μια ευρύτερη κοινότητα ενηλίκων που νοιάζονται για αυτά.

Η Ευπάθεια υποδηλώνει την αναγκαιότητα προστασίας των παιδιών. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να τους δοθεί μια ιδιαίτερη βοήθεια και προστασία κατάλληλα προσαρμοσμένη στην ηλικία τους και το βαθμό ωριμότητάς τους.

Η νεότητα και η ευπάθεια είναι χαρακτηριστικά υψίστης σημασίας που μας βοηθούν να κατανοήσουμε την αναγκαιότητα της δράσης στο επίπεδο της κοινότητας όσον αφορά την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών, γενικά, αλλά και πιο συγκεκριμένα στην προώθηση μιας υψηλής ποιότητας ζωής για όλα τα παιδιά.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC) (1989) έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής για τα παιδιά παγκοσμίως, δηλώνοντας ότι τα παιδιά έχουν τουλάχιστον τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που έχουν όλα τα ανθρώπινα όντα, δηλαδή επαρκή διατροφή, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση καθώς και ελευθερία από κακοποίηση, βία και εκμετάλλευση.

Ωστόσο, σύμφωνα με την UNISEF «ακόμα κάθε παιδί δεν μπορεί να απολαύσει μια πλήρη παιδική ηλικία. Παρόλα αυτά, πάρα πολλές παιδικές ηλικίες περικόπτονται. Εναπόκειται στη γενιά μας να απαιτήσουμε από τους ηγέτες από την κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις και τις κοινότητες να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους και να αναλάβουν δράση για τα δικαιώματα του παιδιού τώρα, μια για πάντα. Πρέπει να δεσμευτούν να διασφαλίσουν ότι κάθε παιδί, έχει κάθε δικαίωμα».

  Δείτε εδώ αυτό το βίντεο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την UNCRC