Θέμα 1 Χαρακτηριστικά της σημερινής σύγχρονης κοινωνίας

«Για ορισμένα παιδιά, αυτός ο βιαστικός τρόπος ζωής είναι πηγή άγχους και ανησυχίας και μπορεί να συμβάλει ακόμη και στην κατάθλιψη» Ginsburg (2007, p. 185).

✔Οι σύγχρονες θέσεις εργασίας είναι όλο και πιο απαιτητικές και λιγότερο σταθερές από ότι στο παρελθόν, έτσι τείνουν να απασχολούν τους γονείς περισσότερο.

✔Οι εξωσχολικές δραστηριότητες είναι συχνά η λύση:

✔Παίζουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση και την ολιστική ανάπτυξη των παιδιών,

✔ΑΛΛΑ ο υπερβολικός προγραμματισμός μπορεί μερικές φορές να είναι ενοχλητικός- έχει γίνει ένα συνηθισμένο φαινόμενο στις κοινωνίες μας