Θέμα 1 Φυσικό παιχνίδι

✔Ο πρώτος τύπος παιχνιδιού που αρχίζουν να κάνουν τα παιδιά

✔Φυσιολογικό σε σχεδόν κάθε θηλαστικό

✔Περιλαμβάνει το τρέξιμο, την αναρρίχηση, το κυνήγι, το παιχνίδι μάχης (π.χ. ράψιμο, χρωματισμός, κοπή, μοντελοποίηση σκουπιδιών και παιχνίδια δράσης και παιχνίδια κατασκευής)

✔Οφέλη: ακαδημαϊκή πρόοδος και γνωστική αυτορύθμιση και βελτίβση στις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες