Θέμα 1 «Ποιότητα ζωής», μια προσπάθεια μέτρησης της ευεξίας

Πως ορίζεται η Ποιότητα Ζωής:

-ένα κατασκεύασμα που εκφράζει αντικειμενικά και υποκειμενικά μέτρα των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων (Ben-Arieh et Al., 2014). 

-Αλληλένδετες εκτιμήσεις προσδόκιμου ζωής, πλούτου και εκπαίδευσης σύμφωνα με το «Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης».

-Συνώνυμο με την «ευεξία» σύμφωνα με επιστήμονες υγείας

-Εκπλήρωση και αυτοδιάθεση με βάση κοινωνικούς επιστήμονες

Photo by Emma Simpson on Unsplash