Θέμα 1 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών

Η ενσυναισθητική ικανότητα αποτελεί ένα επαγγελματικό πλεονέκτημα για όλους και ειδικά για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται με παιδιά και γονείς. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί με ενσυναίσθηση είναι συνήθως πιο αποτελεσματικοί στο να βοηθούν τους μαθητές τους να αλλάξουν κακές/αρνητικές συνήθειες και να τους εμπνέουν να μάθουν νέες δεξιότητες, γιατί έχουν την ικανότητα να βλέπουν τον κόσμο/τα πράγματα μέσα από την προοπτική των παιδιών και να δείχνουν κατανόηση (Lam, et al., 2011).