Θέμα 1 Η σημαντικότητα της κοινότητας

 «Τα μικρά παιδιά βιώνουν τον κόσμο τους ως ένα περιβάλλον σχέσεων και αυτές οι σχέσεις επηρεάζουν σχεδόν όλες τις πτυχές της ανάπτυξής τους – πνευματική, κοινωνική, συναισθηματική, σωματική, συμπεριφορική και ηθική»

(NSCDC, 2004, p. 1)

Μια κοινότητα μπορεί να περιλαμβάνει…

ή όποιο άλλο άτομο έχει σημαντικό αντίκτυπο στην πρώιμη ανάπτυξη των παιδιών.

Τα θετικά συναισθήματα που προκύπτουν από το να ανήκεις σε μια κοινότητα (τόσο για παιδιά, όσο και για ενήλικες):

✔Νιώθουμε ότι είμαστε αποδεκτοί και ασφαλείς

✔Μπορούμε να επηρεάσουμε και να επηρεαστούμε από άλλα μέλη της κοινότητας

✔Μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας

✔Μοιραζόμαστε μια συναισθηματική σύνδεση, μέσα από κοινές εμπειρίες, μέρη και ιστορίες

«Οι διαδραστικές επιρροές των γονιδίων και η εμπειρία, διαμορφώνουν τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο. Οι επιστήμονες γνωρίζουν τώρα ότι ένα σημαντικό συστατικό αυτής της αναπτυξιακής διαδικασίας είναι η σχέση «εξυπηρέτησης και επιστροφής» (serve and return)  μεταξύ των παιδιών και των γονιών τους και άλλων φροντιστών στην οικογένεια ή την κοινότητα»

(CDC, p. 1-2)