Θέμα 1 Η δύναμη της ενεργητικής ακρόασης στις σχέσεις των εκπαιδευτικών και των γονέων με τους μαθητές/παιδιά

Οι δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης μπορούν να βοηθήσουν τόσο τους γονείς όσο και τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν καλύτερα τα συναισθήματα, τις εντυπώσεις, τις ανάγκες, τις σκέψεις και τις προσδοκίες των παιδιών (Thompson, 2018). Οι μαθητές που λαμβάνουν ενσυναισθητική ανταπόκριση/προσοχή από τους σημαντικούς άλλους, είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν καλύτερα γνωστικές δεξιότητες όπως η προσοχή, η αντίληψη του περιεχομένου, ο συσχετισμός εννοιών, η συλλογή πληροφοριών και η κριτική σκέψη. Με άλλα λόγια, αυτοί οι μαθητές μπορούν να συσχετίσουν τη σωστή πληροφορία με το περιεχόμενο της και, να αξιολογούν καλύτερα τα νοήματα από το να είναι παθητικές δέκτες αυτής  (Canpolat, et al., 2015).

Όσον αφορά τη διαδικασία ανάπτυξης των δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης, η παρούσα ενότητα βασίζεται στην παρουσίαση των ακόλουθων 4 μη λεκτικών και λεκτικών προϋποθέσεων (Castro, et al., 2013; McNaughton et al., 2010; Weger et al., 2010):

  • Προσεκτική ακρόαση
  • Αναφορά σε εκφράσεις ή μεμονωμένες λέξεις-Εύστοχες διευκρινιστικές ερωτήσεις
  • Ενσυναισθητική κατανόηση
  • Επανάληψη, ανακεφαλαίωση ή παράφραση των λεγόμενων