Θέμα 1 Ευεξία, ένας ευρύς και συζητήσιμος όρος

Σε τι αναφέρεται ο όρος «ευεξία»;

-Στο επιθυμητό στάδιο του να είσαι χαρούμενος, υγιής και ευτυχής

-Σε υποκειμενικά συναισθήματα και εμπειρίες, όσο και σε συνθήκες διαβίωσης

-Στην ισορροπία της ευχαρίστησης και πόνου

-Στην εκπλήρωση των επιθυμιών

-Στις ευκαιρίες για ανάπτυξη και αυτό-εκπλήρωση

-Στη στενά συνδεδεμένη με την έννοια «ποιότητα ζωής» και τις διαστάσεις μιας καλής ή κακή ζωής

Είναι η «ευεξία» ίδια με τους δείκτες του βιοτικού επιπέδου;

Ευεξία Πρότυπα επιβίωσης

Για παράδειγμα, η φτώχεια μπορεί να προκαλέσει έλλειψη υποκειμενικής ευεξίας, αλλά η ίδια η φτώχεια δεν ταυτίζεται με την αρνητική ευεξία. Παρόλο που οι μελέτες δείχνουν μια πολύπλοκη σχέση ανάμεσα στην ευτυχία και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που πλαισιώνουν υποκειμενικές εμπειρίες, αντικειμενικοί δείκτες συνθηκών διαβίωσης όπως το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν χρησιμοποιούνται συχνά ως δείκτες καλής ζωής (Ben-Arieh et al., 2014). 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), δήλωσε ότι η υγεία δεν είναι μόνο η απουσία ασθένειας αλλά και η παρουσία ευεξίας.(Andelman et al., 1999).

Η ανάλυση των κοινωνικών επιστημών προέρχεται από το λεγόμενο «κίνημα κοινωνικών δεικτών» της δεκαετίας του 1960 (Casas, 1996). Οι κοινωνικοί επιστήμονες που εργάζονται πάνω σε κοινωνικούς δείκτες (Bauer 1966) είναι το σημείο εκκίνησης για την πορεία προς μια νέας αντίληψη: «Η ποιότητα της ζωής» (ΠτΖ).