Εργαστήρι 6: Εφαρμόζοντας τη Μεθοδολογία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Καθημερινή Ζωή