Εργαστήρι 4: Η Αρχή της Ανάπτυξης και η Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού