Εργαστήρι 3: Θέματα, που προκύπτουν, στη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης για την ενεργό συμμετοχή