Εργαστήρι 1: Εισαγωγή στο πλαίσιο της ΠΝ και η έννοια της ευημερίας