Εργαστήριο 1: Προετοιμασία των Yποστηρικτών του Σχεδίου Δράσης