Συμπερασματικές σκέψεις

Ο ελεύθερος χρόνος, το παιχνίδι, η ονειροπόληση και η κοινότητα είναι οι θεμελιώδεις έννοιες αυτού του κεφαλαίου. Τα προφανή οφέλη τους, εξηγούν γιατί είναι φυσικό και τόσο σημαντικό για τους ανθρώπους να ξεκουράζονται και να διασκεδάζουν, προκειμένου να μάθουν, να σκέφτονται και να ανήκουν σε μια ομάδα. Ειδικά για τα παιδιά, ο ελεύθερος χρόνος πρέπει να προστατεύεται και να υποστηρίζεται ως βασικός τρόπος για την προώθηση της μάθησης και της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης. Ωστόσο, δεν είναι όλα τα μέρη ισότιμα και δεν έχουν όλα τα παιδιά τις ίδιες ευκαιρίες. Η επιβολή των σχεδίων των Ηνωμένων Εθνών και η «ενθάρρυνση της παροχής κατάλληλων και ίσων ευκαιριών για πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες» (UNICEF, 1990, σελ. 10) είναι ένας τρόπος δημιουργίας αυτών των ευκαιριών.