Περίληψη

Οι μέθοδοι/τεχνικές που παρουσιάζονται σε αυτήν την ενότητα αποτελούν διαδραστικά μαθήματα με ανατροφοδότηση από τη θεωρία, από μελέτες περίπτωσης, και προοπτικές για διεξαγωγή συνεντεύξεων/συζητήσεων, για παιχνίδια ρόλων και προτάσεις για περαιτέρω δράσεις προκειμένου τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς να αναπτύξουν ενσυναίσθηση, να καλλιεργήσουν δεξιότητες ενεργούς ακρόασης, όπως προσεκτική ακρόαση, στάση αποδοχής και σεβασμού από μέρους του ακροατή και να προβληματιστούν σχετικά με την ποιότητα ζωής των παιδιών, τα ενδιαφέροντα τους, τις αξίες και τις αντιλήψεις τους. Ορισμένες ασκήσεις μπορούν να γίνουν σε μόλις είκοσι λεπτά, ενώ άλλες μπορούν να λάβουν τη μορφή ενός ωριαίου έργου. Όλες μαζί αποτελούν ένα μοντέλο ενεργητικής επικοινωνίας που μπορεί να προσαρμοστεί ή να αναμορφωθεί για να βελτιώνουν τη σχέση εκπαιδευτικού-γονέα με το μαθητή-παιδί. Εν κατακλείδι, ελπίζουμε ότι αυτό το κεφάλαιο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των εκπαιδευτών-εκπαιδευτικών για την ακρόαση των ανησυχιών των παιδιών, και την ενεργοποίησή τους απέναντι τις προκλήσεις που εκείνα αντιμετωπίζουν σχετικά με την ποιότητα ζωής τους τόσο στο σχολείο όσο και εκτός αυτού.