Κεφάλαιο 3 Ενεργοποίηση των τύπων νοημοσύνης στην τάξη

Η θεωρία της ΠΝ δεν περιέχει συνταγές στρατηγικών, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών στρατηγικών και διαδικασιών αξιολόγησης. Η παρακολούθηση σεμιναρίων περιλαμβάνει στόχους και μεθόδους που βασίζονται σε αυτή την ιδέα, όπου οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν και να προσαρμόσουν τη διαδικασία της μάθησης, κάνοντας επιλογές μέσα από μία σειρά πηγών και αργότερα να σκεφτούν αυτά τα οποία έμαθαν τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο, ακριβώς όπως σε μία τάξη ΠΝ.

Στόχοι:

Οι συμμετέχοντες:

  • Να αναγνωρίζουν έξι θέματα, που συνδέονται με την εκπαίδευση στη βάση της ΠΝ.
  • Να εμπλέκονται σε κιναισθητικές δραστηριότητες και να γνωρίζουν πώς μπορούν να ενσωματώνουν τέτοιες δραστηριότητες στο υφιστάμενο σχολικό πρόγραμμα.
  • Να σκέφτονται τις τακτικές, που ήδη χρησιμοποιούν, και τον αντίκτυπο, που θα είχε πάνω τους, η θεωρία της ΠΝ.