Κεφάλαιο 2 Εφαρμογή του πλαισίου Πολλαπλής Νοημοσύνης στην τάξη

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης μπορεί να εφαρμοστεί στην τάξη, δημιουργώντας ένα προφίλ των μαθητών και κατανοώντας τον τρόπο με το οποίο μαθαίνουν.  Επίσης, περιλαμβάνει ένα βιωματικό εργαστήρι με τρεις δραστηριότητες. Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τον τρόπο με τον οποίο οι τύποι νοημοσύνης μπορούν να ξεκλειδωθούν, παρέχοντας τις κατάλληλες ευκαιρίες στους μαθητές, με απώτερο σκοπό την ευημερία τους.

Στόχοι:

Οι συμμετέχοντες:

  • Να αναγνωρίζουν ικανότητες/τύπους νοημοσύνης των συναδέλφων τους.
  • Να εξηγούν γιατί η θεωρία της ΠΝ προσφέρει μία προσέγγιση μέσα από την οποία μπορούν να αγγίζουν κάθε δεξιότητα, τομέα, θέμα και στρατηγική .
  • Να αναγνωρίζουν τα οφέλη της χρήσης της θεωρίας της ΠΝ στην τάξη για την ευημερία και την ενεργό συμμετοχή των παιδιών.
  • Να εξασκούνται σε μία στρατηγική/τύπο νοημοσύνης, που θα επιλέγουν, για να κατανοούν καινούργια γνώση και να εφαρμόζουν αυτή τη γνώση, ώστε να βελτιώνουν την ευημερία των παιδιών στο σχολείο ή στο σπίτι.