Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης και η έννοια της ευημερίας

Γίνεται εισαγωγή στη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του κάθε τύπου νοημοσύνης. Επίσης, καθορίζεται η έννοια της ευημερίας. Επιπλέον, περιέχει ένα βιωματικό εργαστήρι (workshop) με τρεις δραστηριότητες. Σκοπός είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τις έννοιες, να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να μοιραστούν τις απόψεις τους.

Στόχοι:

Οι συμμετέχοντες:

  • Να συνοψίζουν τα χαρακτηριστικά του κάθε ενός από τους εννέα τύπους νοημοσύνης του Gardner.
  • Να αναγνωρίζουν τους δικούς τους ισχυρότερους τύπους νοημοσύνης και αυτούς των συναδέλφων τους.
  • Να σχεδιάζουν δραστηριότητες στην τάξη τους για να δημιουργήσουν το προφίλ της νοημοσύνης των μαθητών τους.
  • Να αντιλαμβάνονται την έννοια της ευημερίας και να τη συσχετίζουν με τη θεωρία της ΠΝ.