Ενότητα 4 Εκφράζοντας αποδοχή/κατανόηση: Επιδράσεις στην προαγωγή της ποιότητας ζωής των παιδιών

Η ενότητα αυτή εστιάζει στην ανακεφαλαίωση των προτεινόμενων τεχνικών για τους επιμορφωτές σχετικές με την καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και γονέων και περιέχει ένα εργαστήριο με οκτώ δραστηριότητες. Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να ανακεφαλαιώσουν τις γνώσεις τους και να ελέγξουν πόσο καλά ανέπτυξαν τις δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης. Όταν οι ενήλικες συνειδητοποιήσουν ότι τα παιδιά έχουν τη δική τους γνώμη και στάση μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες τους με τις οποίες αξιολογούν τη ζωή τους, τότε θα μάθουν πολλά από τους μαθητές/παιδιά τους (Canpolat et al., 2015).

Σκοποί:

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να:

  • Συνοψίσουν στις λεκτικές και μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες.
  • Εξασκούν τις τεχνικές της ενεργητικής ακρόασης.
  • Αναλογιστούν/εμβαθύνουν στις εμπειρίες τους.