Ενότητα 3 Η δύναμη της ενεργητικής ακρόασης στις σχέσεις των εκπαιδευτικών και των γονέων με τους μαθητές/παιδιά

Μετά τη θεωρητική εισαγωγή της, η ενεργητική ακρόαση αποτελεί ένα ουσιαστικό στοιχείο της επικοινωνίας σε ένα πλήθος εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων. Στόχος αυτής της ενότητα είναι, οι συμμετέχοντες να καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας μέσα από δύο εργαστήρια που περιλαμβάνουν οχτώ δραστηριότητες το καθένα.

Σκοποί:

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να:

  • Κατανοούν τη γλώσσα του σώματος
  • Διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους
  • Αναγνωρίζουν/εξηγούν τις βασικές αρχές της ενεργούς λεκτικής επικοινωνίας και να γίνουν καλύτεροι ακροατές
  • Εξασκηθούν στις τεχνικές της ενεργητικής ακρόασης