Κεφάλαιο 5: Προς μια παιδαγωγική ελεύθερου χρόνου

Last updated: 20 Σεπτεμβρίου, 2021

Εισαγωγή

Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να:

  • Ορίσει τους βασικούς όρους παιδαγωγικής ελεύθερου χρόνου και να εξηγήσει την αξία του παιχνιδιού και του ελεύθερου χρόνου για την ψυχοκοινωνική λειτουργία των παιδιών.
  •  
  • Αναλύσει τη σημασία του ελεύθερου χρόνου και της συνεισφοράς του στην ανάπτυξη των παιδιών.
  •  
  • Υπογραμμίσει τη συνάφεια διαφορετικών τύπων παιχνιδιού, και τα συγκεκριμένα οφέλη του, καθώς και τη συμμετοχή της κοινότητας και των πολιτικών παραγόντων σε αυτόν τον στόχο.
  •  
  • Παρακινήσει τους εκπαιδευτικούς να αγκαλιάσουν τον ελεύθερο χρόνο ως προϋπόθεση για τα παιδιά να μάθουν και να αναπτυχθούν, μέσω διαφορετικών δραστηριοτήτων παιχνιδιού.

Στόχοι

Οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να:

✔Κατανοούν την παιδαγωγική ελεύθερου χρόνου και τη σημαντικότητα της για τα παιδιά

✔Αντιλαμβάνονται με κριτικό τρόπο τις συνθήκες που επιτρέπουν την απόλαυση του δικαιώματος στον ελεύθερο χρόνο ή στον περιορισμό του

✔Αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα του παιχνιδιού για τη βελτίωση της ανάπτυξης των παιδιών, ανάλογα με τον τύπο παιχνιδιού

✔Ετοιμάζουν διαφορετικές παιγνιώδεις δραστηριότητες

✔Εμπλέκουν την κοινότητα και τους υποστηρικτές στην προώθηση ποιοτικού ελεύθερου χρόνου για τα παιδιά

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων