Πλατφόρμα

Free

Ενότητα 1:Παιδική Ευεξία και Ποιότητα ζωής των παιδιών: Εννοιολογικό Πλαίσιο και διαστάσεις

Free

Κεφάλαιο 2:Η Ποιότητα Ζωής των Παιδιών Μέσα Από την Προσέγγιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Free

Κεφάλαιο 3:Ενεργητική Ακρόαση: Ένα μοντέλο επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέων για να ανταποκρίνονται στις ανησυχίες των παιδιών για την ποιότητα ζωής τους και να ενεργούν ανάλογα

Free

Κεφάλαιο 4:Η Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης ως Πλαίσιο στη Διδασκαλία για τη βελτίωση της ενεργού συμμετοχής των παιδιών και της κοινωνικοποίησής τους

Free

Κεφάλαιο 5: Προς μια παιδαγωγική ελεύθερου χρόνου

Free

Κεφάλαιο 6:Έρευνα Δράσης στο Σχολείο και την Κοινότητα για την Προώθηση της Υψηλής Ποιότητας Ζωής των Παιδιών